n/a

Trung cộng: không cần phải đánh Việt Nam chúng nó!!!???

Bài viết của ông Vũ Đông Hà:
Subject: Fwd: Trung cộng: không cần phải đánh Việt Nam chúng nó!!!???

Ngăn dòng lệ tức tưởi đau thương mà đọc !!!

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
Syndicate content