Thơ Mời Họp ngày 21 tháng 10 năm 2012


Thơ Mời Họp ngày 21 tháng 10 năm 2012

Ban Chấp Hành CĐNVQGNY trân trọng kính mời toàn thể thành viên và quý Đồng Hương tới tham dự buổi họp thưòng lệ sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật 21 tháng 10 năm 2012 tại văn phòng LS Phong, địa chỉ số 1809 PAULDING AVE, BRONX NY 10462-3117 (Xin nhấn vào đây để xem bản đồ và hướng dẫn đường đi)

Chủ đề thảo luận:
- Tường trìnhvề việc đi tham dự Đại Hội Thường Niên của CĐNVQG Hoa Kỳ tổ chức tại Houston, Texas vào các ngày 12, 13 và 14 tháng 10 năm 2012
- Tướng trình kết quà về buổi Tết Trung Thu cho trẻ em ngày 30 tháng 9 năm 2012
- Bàn thảo về việc tổ chức ngày Quốc Tế Nhân Quyền (tháng 12 năm 2012).
- Thảo luận về việc tổ chưc văn nghệ Mừng Xuân năm Quý Tỵ
- Linh Tinh

Vì tính cách cần thiết của mọi công việc, mong tất cả quý vị tham dự đông đủ.
Sự hiện diện của quý vị sẽ đem lại cho buổi họp nhiều thành quả tốt đẹp.

Trân trọng kính mời.
LS Nguyễn Thanh Phong