Vườn Thơ Chống Cộng

  1. Bé Đi Thăm Tượng Đài 1400 Tỉ
  2. TOÀN DÂN TOÀN QUÂN TỔNG NỔI DẬY - NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
  3. Toàn Dân Vùng Dậy - Tâm Thơ
  4. GIỜ ĐÃ ĐIỂM - NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
  5. HỜN VONG QUỐC - Vân Hạc
  6. Giờ Đã Điểm... Ngày Tàn Của Việt Cộng - Việt Dương Nhân

  Xin bấm vảo các Vườn Thơ dưới đây để đọc tiếp các bài thơ khác

  ----------00O00-----------

  Bài thơ tặng Thụy Nhung: “Cám Ơn” của tác giả Hàn Dân

  Riệng tặng Thụy Nhung và các bạn trẻ đã tham dự các cuộc Diễn hành Văn Hoá Quốc Tế trong các năm qua tại New York.
  Hàn Dân

  Cám Ơn

  Cảm động quá cầm CD quà tặng
  Từ một người em gái mới vừa quen
  Trong cuộc Diễn Hành Văn Hoá Đa Nguyên
  Lần thứ 20, nơi phố thành Nữu Ước

  Vui sướng quá! Nhìn dáng em hùng bước
  Thân mảnh mai trong quân phục Hoa Dù
  Thủ Cờ Hoa, bay trong nắng phất phơ
  Dẫn đầu toán diễn hành, dòng giống Lạc

  Bước sau em, rừng Cờ Vàng xa tắp
  Biểu dương lòng bất khuất, chí hùng anh
  Của ngàn người dân Việt quyết đấu tranh
  Mang đại nghĩa thắng hung tàn dâng Tổ Quốc

  Ca ngợi Em! Hậu Trưng Vương bất khuất
  Ngợi khen Em! lòng yêu nước nêu cao
  Tuyên dương Em! Phận nhi nữ, má đào
  Cũng quyết chí dương cao cờ Chính Nghĩa

  Cám ơn Em! Làm tôi thêm chí khí
  Như trong thời chiến sĩ chốn binh đao
  Cám ơn Em! Làm tôi thấy dạt dào
  Niềm hy vọng dâng cao trong huyết quản

  Cho tôi thấy đám mây mù ảm đạm
  Trên quê hương, đang mỏng loãng tan dần
  Bởi đàn con đang trong tuổi thanh xuân
  Quyết mạnh bước góp phần chung cứu nước

  Hàn Dân