Nhạc Đấu Tranh

Vì Quê Hương Xuống Đường

Thổi Lên Ngọn Lửa Tự Do

Đ.M. CSVN - Nah