Khu Tưởng Niệṃ (Ground Zero) 9/11

Suốt một thập kỷ qua, nhiều công trình để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố 11/9/2001 được xây dựng tại tại vị trí tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Quốc tế New York, với thông điệp người Mỹ sẽ không bao giờ quên thời khắc đau thương ấy.